NWSV Helix

Perpetuum Mobile

De PM-Cie is de commissie die ieder kwartaal een blad uitbrengt met daarin de belangrijkste en vooral leukste activiteiten van dat afgelopen kwartaal. De PM zorgt ervoor dat iedere Helixiaan op de hoogte blijft van wat er nog gaat komen en wat er allemaal al is gebeurd. Zo geeft de PM het nieuws van de opleiding weer en staat er altijd een overzicht in van de aankomende activiteiten. Daarnaast bevat het blad ook altijd leuke verslagen van Helixfeesten zoals het Wisselfeest maar ook de beroemde BOEF-feesten. De PM-Cie heeft tevens de vrijheid om aan iedere PM haar eigen draai te geven. Zo kan er een thema worden bedacht en kunnen er rebussen of quizzen in gestopt worden. Bovendien is de PM de bron van roddels en zijn de PM’ers ook altijd de eerste om notie te nemen van alle gebeurtenissen binnen Helix. Voor elke periode starten de PM’ers dus met brainstormen en invullen van de PM, daarbij wordt ook meteen besloten of er niet-PM’ers moeten worden gevraagd om stukken te schrijven. Al met al is de PM-Cie dus een commissie waarin creativiteit en behendigheid met het opmaken van het blad via het programma InDesign, continu wordt gestimuleerd!